FSE Lav- og høyspenningskurs for maritim sektor.

Vi tilbyr FSE Lav- og høyspenning som e-læringskurs, samt praktisk opplæring i HLR (hjerte- og lungeredning).

FSE står for: Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

Målgruppen for kurset er alle som jobber direkte eller indirekte med elektriske anlegg innen maritim sektor. Dette kan omfatte:

  • Elektrikere og teknikere som arbeider med installasjon, vedlikehold og reparasjon av elektriske anlegg på skip, havner og andre maritime installasjoner.
  • Prosjektledere/ingeniører som er ansvarlige for planlegging, design og implementering av elektriske systemer.
  • Inspektører/tilsynspersonell som utfører inspeksjoner og vurderinger av elektriske anlegg.
  • Andre ansatte som arbeider direkte eller indirekte med elektriske anlegg, som for eksempel dekksoffiserer, maskinoffiserer.

Kurset dekker kravene i overnevnte forskrift.

For fartøy underlagt norsk jurisdiksjon, som NOR- og NIS-registrerte fartøy, er FSE gjeldende. Denne forskriften sikrer at slike fartøy overholder loven om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, også kjent som el-tilsynsloven.

Innhold i kurset:

  • Introduksjon
  • Organisering og ansvar
  • Arbeid ved og i elektriske anlegg
  • Farer og førstehjelp
  • Avslutning

Kurset møter myndighetenes krav om årlig oppdatering innenfor FSE. Det er i tillegg krav om årlig opplæring i HLR førstehjelp i dette kurset. Dette kan vi tilby både ved kurssenteret i Gangstøvika og på ønsket lokasjon for bedriftskunder.

Kurset er tilrettelagt for å gi en grundig innsikt av FSE på en forståelig måte, uavhengig av dine tidligere kunnskaper. Det legger grunnlaget for sikkerhet ved arbeid og drift av elektriske anlegg, med mål om å forebygge personskader samt skader på eiendom og utstyr.

Ta kontakt med oss på post@ask-elearning.net for mer informasjon om kurspakke som inkluderer praktisk HLR.