Loading...
Hjem2022-06-22T09:39:47+01:00

Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 (D6)

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt endringer i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. Fra 1.januar 2024 skal skipsførere på de fleste lasteskip med største lengde 8 meter eller mer ha nytt kompetansesertifikat – dekksoffiser klasse 6 eller høyere kompetansesertifikat. Les mer om denne endringen her. 

Det finnes flere måter å oppnå kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 på og vi har egne skreddersydde løp til sertifikatet.

  • Dekksoffiser klasse 6 under 15 meter
  • Dekksoffiser klasse 6 under 24 meter
  • Dekksoffiser klasse 6 Begrenset under 15 meter (via overgangsordning til 31.12.2023)
  • Dekksoffiser klasse 6 under 24 meter (via overgangsordning til 31.12.2023)

Felles for alle løpene er at vi har kombinert e-læring og praksis for å kunne tilby en mest mulig tilrettelagt og effektiv opplæring. En har også tilgang til både faglig og teknisk support underveis i opplæringen.

Les mer her!

Viderefører midlertidig ordning for fornyelse av norske kompetanse- og ferdighetssertifikat

I forbindelse med COVID-19 pandemien besluttet Sjøfartsdirektoratet at sjøfolk som skulle fornye sine norske kompetanse- og ferdighetssertifikat inntil videre kunne gjøre dette ved å gjennomføre den teoretiske delen av de pålagte oppdateringskursene som e-læring. 29.03.22 besluttet Sjøfartsdirektoratet å videreføre denne midlertidige ordningen. Les mer om dette her. 

Ved å fornye sertifikatene på denne måten får man en utvidet gyldighet inntil 30 måneder. Innen utløpsdato må vedkommende ta et fullverdig oppdateringskurs. Denne ordningen er ment som en nødløsning, og alle som kan fornye sine sertifikater på ordinær måte må gjøre det.

Se kursene dette gjelder her.

Aktuelle kurs

(6-2)

Sikringsbevissthet

(6-2)

Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse (ASH)

For arbeidstakere på skip

Dekksoffiser klasse 6

D6

Cyber Security Awareness

Blogg

Instruktør – oppdragsbasert

Vi søker instruktører til oppdragsbasert undervisning ASK Gruppen er i sterk vekst og søker nå instruktører til oppdragsbasert undervisning innen fagområdene dekksoffiser klasse [...]

Se alle blogginnlegg
Go to Top