Lær med VR-teknologi

Vi i ASK eLearning har som mål å gjøre digital trening så motiverende og lærerikt som mulig. Med dagens teknologi er det ubegrenset hva man kan få til og VR-simulatorer (virtuell virkelighet på norsk) åpner opp for muligheten til å trene og interagere digitalt. Vi har stor tro på at denne type trening er med på å heve kompetansen til hver enkelt. Med vår lange erfaring, og kunnskap fra næringene vi er engasjert i, får vi til fordelaktige løsninger sammen med våre kunder i den digitale verdenen.

Ved å simulere øvelser med VR-teknologi får en trene på utstyr skreddersydd til sitt behov, og en får mengdetrening uten å måtte bekymre seg for sikkerheten til deltakerne eller utstyret. Her får en trene seg selv god, på en fleksibel og kostnadsbesparende måte.

Fordeler med VR-simulator:

  • Kostnadseffektivt sammenlignet med tradisjonell trening
  • Deltakerne får trene i et trygt, kontrollert miljø. Det minimerer risikoen for ulykker eller skader
  • Bærekraftig løsning som reduserer det miljømessige fotavtrykket
  • Simulatoren tar lite plass og kan monteres der man måtte ønske; om bord et skip, kontor eller lignende
  • Deltakerne blir trygge på sine arbeidsoppgaver
  • Man får øve på nøyaktig samme utstyr som man skal bruke i virkeligheten
  • Et godt alternativ om en ikke får gjennomført øvelser på grunn av dårlig værforhold
  • Man får øve på kommunikasjon med hverandre og instruktør
  • Reduserer behovet for fysiske reiser

Tilvenningsmodul: Før en trener sammen med andre, går en gjennom en tilvenningsmodul og tester de ulike funksjonene, lærer hvordan en bruker VR-utstyret og ser hvordan simulatoren er bygget opp. Denne modulen har også en røntgenfunksjon slik en får en mer detaljert forståelse av hvordan simulatoren er konstruert.

Vi skreddersyr og utvikler VR-simulatorer til ditt formål.