Vi tilbyr det nye kompetansesertifikatet dekksoffiser klasse 6 – D6

Fra 1. januar 2024 skal skipsførere på lasteskip med største lengde 8 meter eller mer ha nytt kompetansesertifikat; dekksoffiser klasse 6 eller høyere. Frem til 2024 kan man i en overgangsordning søke ut D6 begrenset basert på relevant arbeidserfaring. Man får da førerrettighet på fartøy opp til 15 meter.

ASK Gruppen har i over 25 år utdannet og kurset personell innen havbruk, maritim og offshore næringer. Gruppen består av ASK Safety Norge, ASK eLearning og ASK Safety USA. Vi har hovedkontor i Ålesund, hvor vi koordinerer all aktivitet og utvikling i gruppen.

Basert på de nye kravene fra Sjøfartsdirektoratet har vi satt sammen en totalpakke med kurs for førere av fartøy mellom 8 og 24 meter som trenger det nye kompetansesertifikatet D6. Kursene vi tilbyr kombinerer digital læring og praktiske øvelser for å effektivisere og tilpasse opplæringen best mulig for våre kunder. Vi tilbyr eksamen og praktisk trening på lokasjoner som enten er nær eller hos kunden. På denne måten sparer kundene store reisekostnader på sine ansatte – det er bedre at vi kommer til dem.

Det finnes flere måter å oppnå D6-sertifikatet basert på om man har arbeidserfaring eller ikke. Vi tilbyr både praktisk prøve for de med arbeidserfaring og full utdanning for de som trenger det.

Vi er allerede godt i gang med å kurse flere av våre kunder i havbruksnæringen, samt andre aktører som har behov for D6.

Fordi overgangsordningen kun kan benyttes frem til 31.12.2023, tror vi at etterspørselen blir stor siste halvdel av året. Det er derfor viktig å være ute i god tid for å sikre at man kommer gjennom på denne ordningen. Fra 1. januar 2024 må nemlig alle ta den fulle utdanningen, noe som er betydelig mer omfattende og tidskrevende enn den begrensede.

Kurspakken vi tilbyr består av:

  • Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip
  • VHF radiokurs
  • Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 (D6)
  • Løfteoperasjoner
  • Ankerhåndtering og slep

Vi ser absolutt verdien og fordelene med digital trening og at det er viktig for oss å følge med på utviklingen så vi henger med i fremtiden. Det å kunne tilby bærekraftige tjenester har aldri vært mer i fokus. Å gi kundene våre muligheten til å velge tids- og kostnadsbesparende opplæring, samtidig som det er bra for miljøet, er verdifullt.

Foto: ASK eLearning / Frøy