Unik opplæring for sjøfolk: Ammoniakk som kjølemedium.

Kompetanseheving for sjøfolk som arbeider om bord fartøy med fryseanlegg som bruker ammoniakk som kjølemedium.

ASK eLearning har laget et unikt opplæringsløp for de som ønsker økt kunnskap og kompetanse rundt ammoniakk som kjølemedium. Vi tilbyr et e-læringskurs som gir en grundig innføring i ammoniakk og som tar for seg hvordan besetningen om bord kan forholde seg til ammoniakk på en sikker måte. Her lærer man blant annet om ammoniakkens virkemåte, ulike faremoment, entring av lukkede rom, førstehjelp ved ulike typer eksponering og tiltak ved utilsiktede utslipp og brann.

Vi tilbyr også praktiske øvelser som holdes om bord i kundens fartøy. Her øves det på forskjellige scenario i forbindelse med ammoniakklekkasje om bord, der blant annet sikkerhet, kommunikasjon, samhandling, verneutstyr og førstehjelp blir gjennomgått.

Fartøy som er forsikret gjennom Granne eller Bud og Hustad Forsikring får sponset kostnaden forbundet med selve øvelsen om bord. I tillegg får man rabatt på e-læringskurset.

Bakgrunnen for dette tilbudet er blant annet at ansatte om bord fiskefartøy ønsker økt kunnskap rundt håndtering av ammoniakk. Vi har derfor i samarbeid med «Sikkerhetsforum for fiskebåter med ISM krav» utviklet et e-læringskurs og beredskapsøvelser med fokus på ammoniakklekkasje. Leverandør av fryseanlegg, Teknotherm, har også bidratt med faginnhold til nettkurset.