maritime batterisystemer

Hybrid- eller batteridrevet fartøy? Da trenger besetningen kurs i maritime batterisystemer

Hybrid- eller batteridrevet fartøy? Da trenger besetningen kurs i maritime batterisystemer. Med økende fokus på miljøvennlige løsninger og bærekraftig drift, blir hybrid- og batteridrevne fartøy stadig mer vanlig. For å sikre at mannskapet om bord har den nødvendige kunnskapen og kompetansen, tilbyr vi et kurs som omfatter alt du trenger å vite om maritime batterisystemer. Kurset tilfredsstiller opplæringsplanen satt av Sjøfartsdirektoratet. Kurset er utviklet i samarbeid med Anda-Olsen ...

Maritime batterisystemer

Maritime batterisystemer. Det er en viktig forutsetning at den som skal betjene, utføre inspeksjon eller vedlikeholde maritime batterisystemer (kjemisk lager for energi) får tilstrekkelig med opplæring. Vi tilbyr nå e-læringskurset maritime batterisystemer som gir opplæring innen dette. Her får du en innføring i batterikjemi, batterioppbygging, batterihelse, batterisystemer og farer knyttet til batterier som f.eks. brann, TR og gassutvikling for å nevne noen. Kurset tilfredsstiller Sjøfartsdirektoratets krav til opplæring ...

Gå til toppen