kurs og opplæring

ASK eLearning gjennomfører D6 for Politiets Sjøtjeneste

ASK eLearning gjennomfører D6 for Politiets Sjøtjeneste I juni gjennomførte ASK eLearning øvelser for Politiets Sjøtjeneste i Oslo i forbindelse med det nye kompetansesertifikatet D6. De har ansatte som enten tar D6 begrenset eller det fulle utdanningsløpet, alt ut ifra hvilken arbeidserfaring de har. Basert på de nye kravene fra Sjøfartsdirektoratet må man fra 1. januar 2024 ha dekksoffiser klasse 6 eller høyere for å få førerrettighet på ...

Maritime batterisystemer

Maritime batterisystemer. Det er en viktig forutsetning at den som skal betjene, utføre inspeksjon eller vedlikeholde maritime batterisystemer (kjemisk lager for energi) får tilstrekkelig med opplæring. Vi tilbyr nå e-læringskurset maritime batterisystemer som gir opplæring innen dette. Her får du en innføring i batterikjemi, batterioppbygging, batterihelse, batterisystemer og farer knyttet til batterier som f.eks. brann, TR og gassutvikling for å nevne noen. Kurset tilfredsstiller Sjøfartsdirektoratets krav til opplæring ...

Gå til toppen