e-læring

Hybrid- eller batteridrevet fartøy? Da trenger besetningen kurs i maritime batterisystemer

Hybrid- eller batteridrevet fartøy? Da trenger besetningen kurs i maritime batterisystemer. Med økende fokus på miljøvennlige løsninger og bærekraftig drift, blir hybrid- og batteridrevne fartøy stadig mer vanlig. For å sikre at mannskapet om bord har den nødvendige kunnskapen og kompetansen, tilbyr vi et kurs som omfatter alt du trenger å vite om maritime batterisystemer. Kurset tilfredsstiller opplæringsplanen satt av Sjøfartsdirektoratet. Kurset er utviklet i samarbeid med Anda-Olsen ...

NYHET! Ta kurset Ship Security Officer som e-læring

Ta kurset Ship Security Officer som e-læring. ASK eLearning har nå utviklet e-læringskurs for sjøfolk som skal være sikkerhets- og terrorberedskapsoffiser. Kurset dekker kravene til opplæring i henhold til STCW-konvensjonen regel VI/5. Kurset gjennomføres online, helt uten krav til fysisk oppmøte. Det vil si at hver enkelt kursdeltaker kan ta kurset når og hvor som helst det måtte passe, i sitt eget tempo. Enklere blir det ikke. ASK ...

Maritime batterisystemer

Maritime batterisystemer. Det er en viktig forutsetning at den som skal betjene, utføre inspeksjon eller vedlikeholde maritime batterisystemer (kjemisk lager for energi) får tilstrekkelig med opplæring. Vi tilbyr nå e-læringskurset maritime batterisystemer som gir opplæring innen dette. Her får du en innføring i batterikjemi, batterioppbygging, batterihelse, batterisystemer og farer knyttet til batterier som f.eks. brann, TR og gassutvikling for å nevne noen. Kurset tilfredsstiller Sjøfartsdirektoratets krav til opplæring ...

Gå til toppen