Hybrid- eller batteridrevet fartøy? Da trenger besetningen kurs i maritime batterisystemer

Hybrid- eller batteridrevet fartøy? Da trenger besetningen kurs i maritime batterisystemer. Med økende fokus på miljøvennlige løsninger og bærekraftig drift, blir hybrid- og batteridrevne fartøy stadig mer vanlig. For å sikre at mannskapet om bord har den nødvendige kunnskapen og kompetansen, tilbyr vi et kurs som omfatter alt du trenger å vite om maritime batterisystemer. Kurset tilfredsstiller opplæringsplanen satt av Sjøfartsdirektoratet. Kurset er utviklet i samarbeid med Anda-Olsen ...