Hvem trenger kurs i sikringsplikter?

Sikringsplikter, sikringsbevissthet, sikringskurs, 6-2, ISPS-kurs. Av erfaring opplever vi at det er mange navn som blir brukt på dette kurset. Det er et obligatorisk kurs for sjøfolk på ISPS-fartøy som har særskilte plikter iht. skipets/innretningens sikkerhets- og terrorberedskapsplan.

Kurset tilbyr vi som e-læring og inneholder alt du trenger av fagstoff, og består blant annet av bilder, illustrasjoner og interaktive oppgaver. Ved å velge e-læringskurs kan du lære hvor du vil, når du vil og i ditt eget tempo. Du har også muligheten til å klikke deg frem og tilbake i kurset skulle det være noe du ønsker å repetere.

Hva lærer du i kurset?

Dette kurset vil gi det kunnskapsnivået om maritim sikkerhet som kreves for de med særskilte plikter om bord. Kurset dekker kravene til kompetanse beskrevet i STCW-koden, seksjon A-VI/6, avsnitt 6 til 9 og tabell A-VI/6-2.

Kurset i sikringsbevissthet består av 5 kapitler og en avsluttende test. Hvert kapittel inneholder en innholdsoversikt som gir en god oversikt over læringsutbytte for hvert kapittel. På denne måten vet du hva det er forventet at du skal ha lært gjennom hele kurset.

  • Maritim sikkerhetspolitikk og sikkerhetsansvar
  • Skipets sikkerhetsvurdering
  • Trussel identifisering, gjenkjennelse og respons
  • Skipets sikkerhetshandlinger
  • Beredskap, øvelse og sikkerhetsadministrasjon
  • Avsluttende test

Kurset gjennomføres på engelsk.