Kjøp våre nye interaktive e-læringskurs for personell med og uten særskilte plikter. Kursene inneholder alt du trenger av fagstoff, og består blant annet av bilder, illustrasjoner og interaktive oppgaver. Ved å velge e-læringskurs kan du lære hvor du vil, når du vil og i ditt eget tempo. Du har også muligheten til å klikke deg frem og tilbake i kurset skulle det være noe du ønsker å repetere.   

Sikringsbevissthet for personell uten plikter (STCW A-VI/6-1)

Dette kurset er obligatorisk for alle sjøfolk som arbeider om bord fartøy eller innretninger som har en sikkerhets- og terrorberedskapsplan, og skal sikre at de får en grunnleggende innføring i sikringsbevissthet om bord på skip. 

E-læringskurset består blant annet av maritim sikkerhetspolitikk, sikkerhetsansvar og trussel identifisering. 

Kurset er i henhold til STCW 2010 Manila Amendments og gjennomføres på engelsk. 

Kjøp kurset her

 

Sikringsbevissthet for personell med særskilte sikringsplikter (STCW A-VI/6-2)

Dette kurset er obligatorisk for alle sjøfolk som har særskilte plikter iht. skipets/innretningens sikkerhets- og terrorberedskapsplan, og skal sikre at de som har særlige sikringsplikter får en innføring i sikkerhetsbevissthet om bord i henhold til sine sikkerhetsplikter.  

E-læringskurset består blant annet av sikkerhetspolitikk, sikkerhetsansvar, sikkerhetsvurdering, trussel identifisering, skipets sikkerhetshandlinger, beredskap, øvelse og sikkerhetsadministrasjon.  

Kurset er i henhold til STCW 2010 Manila Amendments og gjennomføres på engelsk. 

Kjøp kurset her

Få en smakebit på e-læringskurset Sikringsbevissthet for personell med særskilte sikringsplikter (STCW A-VI/6-2) her