Selskapet er i vekst og vi søker etter prosjektmedarbeider innen e-læring!

ASK Gruppen gjennomfører opplæring og trening for tusenvis av deltakere på flere lokasjoner world-wide innen maritim virksomhet, havbruksnæring, olje- og gassindustri og landbasert industri. ASK eLearning AS, et selskap i ASK Gruppen, er ansvarlig for gruppens satsing på digital undervisning og er en ledende aktør innenfor digitale opplæringsløsninger innen havbruksnæringen og maritim sektor både nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidssted er ved ASK Gruppen sitt hovedkontor i Larsgården, Ålesund.
Fast ansettelse i 100 % stilling.

Arbeidsområder
• Utvikling av norske og flerspråklige e-læringskurs
• Deltakelse i prosjekter innen digital læring
• Innhenting av fagstoff eksternt og internt
• Koordinere eksterne samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt
• Deltakelse i nasjonale og internasjonale prosjekter innen digital læring
• Delta i vårt support-team

Kvalifikasjoner
• Pedagogisk utdanning og undervisningserfaring
• Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner
• Muntlig og skriftlig flytende norsk og engelsk
• God kjennskap til bruk av dataverktøy, tekst, bildebehandling og gjerne video
• Gode evner til å arbeide både selvstendig og i team
• Lojalitet, initiativ, effektivitet, vilje og evne til utvikling er egenskaper vi setter høyt

Høres dette ut som noe for deg? Søk på stillingen som prosjektmedarbeider e-læring!

Søknadsfrist
Innen 31. oktober 2021. Tiltredelse så snart som mulig.
Evt. spørsmål rettes til Thor Sætre 91812480 eller ts@ask-group.net
Søknad og CV sendes til ts@ask-group.net

prosjektmedarbeider e-læring
Foto: Jacqueline Kelly / Unsplash