Beskrivelse

STCW Videregående Sikkerhetsopplæring teoridel som e-læring. Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Videregående Sikkerhetsopplæring for dekks- og maskinoffiserer. Man må også fullføre praktiske øvelser for å få godkjent kurs.

Målgruppe
Dekks- og maskinoffiserer.

Innhold
• STCW Tabell A-VI/2-1 Redningsfarkoster
• STCW Tabell A-VI/3 Brannledelse
• STCW Tabell A-VI/4-1 Medisinsk førstehjelp

Krav til forkunnskap
STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring.

Tidligere gjennomført sikkerhetskurs skal ikke være eldre enn 5 år. Dersom kurset/sertifikatet er utgått, må du kunne dokumentere 12 måneders fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for offiserer.

Ved å gjennomføre e-læringskurset vil man ha 3 dager på kurssenter i motsetning til 10 dager ved tradisjonelt klasseromskurs + praksis.