Beskrivelse

STCW Videregående Sikkerhetsopplæring for dekksoffiserer oppdatering (teoridel som e-læring). Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Videregående Sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer. Man må også fullføre praktiske øvelser for å få godkjent kurs. De praktiske øvelsene kan gjennomføres på 2 dager hos ASK Safety. Husk å bestille dato for denne delen av kurset på ASK Safety sin nettside www.ask-safety.net eller send en forespørsel til post@ask-safety.net.

Målgruppe
For skipsoffiserer, dekk.

Innhold
• STCW Tabell A-VI/2-1 Redningsfarkoster
• STCW Tabell A-VI/3 Brannledelse
• STCW Tabell A-VI/4-1 Medisinsk førstehjelp
• STCW Tabell A-VI/4-2 Medisinsk behandling

Krav til forkunnskap
• STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring
• STCW Videregående sikkerhetsopplæring

Tidligere gjennomført sikkerhetskurs skal ikke være eldre enn 5 år. Dersom kurset/sertifikatet er utgått, må du kunne dokumentere 12 måneders fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for offiserer.

Nyhet!
Dette kurset er laget i vårt oppdaterte verktøy, som gir det et moderne utseende og funksjonalitet. Kurset fungerer like bra på telefon som på datamaskin! Se demo under.