Beskrivelse

STCW Sikringsbevissthet for personell uten særskilte plikter (A-VI/6-1). Dette kurset vil gi det kunnskapsnivået om maritim sikkerhet som kreves for de uten særskilte plikter om bord. Kurset dekker kravene til kompetanse beskrevet i STCW-koden,  avsnitt A- VI/6 og tabell A-VI/6-1. Dette e-læringskurset gjennomføres på engelsk.

Målgruppe
Kurset er obligatorisk for alle sjøfolk om bord fartøy eller innretninger som har en sikkerhets- og terrorberedskapsplan, og skal sikre at deltakerne får en grunnleggende innføring i sikringsbevissthet om bord på skip.

Innhold
STCW tabell A-VI/6-1

Kurset i Sikringsbevissthet for personell uten særskilte plikter består av 3 kapitler og en avsluttende test. Hvert kapittel inneholder en innholdsoversikt som gir en oversikt over læringsutbytte for hvert kapittel. På denne måten vet du hva det er forventet at du skal ha lært gjennom hele kurset.

• Introduksjon til maritim sikkerhet
• Skipssikkerhet
• Sikkerhetstrusler
• Avsluttende test

Det vil bli utstedt kursbevis. Sendt via e-post innen 1-2 virkedager etter fullført kurs.

Viktig informasjon
I følge Sjøfartsdirektoratet krever dette kurset et ferdighetssertifikat. For å kunne utføre dette trenger vi personnummeret ditt. I henhold til forskrift fra Datatilsynet må dette gis muntlig. Vi ber deg derfor om å ringe +47 70 12 86 06 (08:00-16:00) for å oppgi ditt personnummer. I tillegg trenger vi et bilde av deg (samme type bilde som på passet ditt) tatt for eksempel med mobiltelefonen din. Vennligst legg ved bildet og send det til oss på post@ask-safety.net. Etter å ha gitt denne informasjonen, vil du motta et kursbevis fra oss innen 1-2 virkedager.



Description

Security Awareness Training According to STCW A-VI/6-1.

There are several possible threats for ships sailing in international waters, and that is why it is important to have an international standard to set the framework. The course provides a basic introduction to Maritime Security Awareness. This required standard of competence is set to enable all seafarers to contribute to the enhancement of maritime security through heightened awareness and the ability to recognize security threats and to respond appropriately.

Target group
The course is mandatory for all seafarers on vessels or facilities that have a security and terrorist preparedness plan.

Content
The course contains three chapters and a final test. Each chapter have a «Content Overview» which will give an overview of the objectives and learning outcomes set for each chapter. This way, you will be aware of your expected learning outcome throughout the course.

• Introduction to Maritime Security
• Ship Security
• Security Threats
• Final test

The document of evidence will be issued, and sent by e-mail within 1-2 working days after completing the course.