Beskrivelse

STCW Redningsfarkoster og MOB-båter unntatt HMOB-båter (tabell A-VI/2-1) – oppdatering. Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Redningsfarkoster og MOB-båter unntatt HMOB oppdatering. Man må også fullføre praktiske øvelser for å få godkjent kurs. De praktiske øvelsene kan gjennomføres hos ASK Safety. Husk å bestille dato for denne delen av kurset på ASK Safety sin nettside www.ask-safety.net eller send en forespørsel til post@ask-safety.net.

Målgruppe
Førere av redningsfarkoster og MOB-båter unntatt HMOB.

Innhold
• Ta kommando over en redningsfarkost eller MOB-båt
• Anvende motoren til en redningsfarkost
• Håndtere overlevende og redningsfarkoster etter å ha forlatt skipet
• Lokaliseringsenheter, kommunikasjons- og signalapparater og pyroteknisk utstyr.
• Bruk av førstehjelp på overlevende

Krav til forkunnskap
• STCW tabell A-VI/2-1 Redningsfarkoster

Tidligere gjennomført kurs skal ikke være eldre enn 5 år.
Dersom kompetansen er utløpt må det dokumenteres 12 måneders fartstid med gyldig
kurs eller sertifikat for offiserer eller redningsfarkost og mannoverbord-båt.

Andre relevante kurs
• STCW Redningsfarkoster og MOB-båter unntatt HMOB-båter (tabell A-VI/2-1)