Beskrivelse

STCW Redningsfarkoster og MOB-båter unntatt HMOB-båter (tabell A-VI/2-1).

Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Redningsfarkoster og MOB-båter unntatt HMOB. Man må også fullføre praktiske øvelser for å få godkjent kurs. De praktiske øvelsene kan gjennomføres på 3 dager hos ASK Safety. Husk å bestille dato for denne delen av kurset på ASK Safety sin nettside www.ask-safety.net eller send en forespørsel til post@ask-safety.net

Målgruppe
Førere av redningsfarkoster og MOB-båter unntatt HMOB-båter.

Innhold
• Ta kommando over en redningsfarkost eller MOB-båt
• Anvende motoren til en redningsfarkost
• Håndtere overlevende og redningsfarkoster etter å ha forlatt skipet
• Lokaliseringsenheter, kommunikasjons- og signalapparater og pyroteknisk utstyr
• Bruk av førstehjelp på overlevende

For STCW Redningsfarkoster og MOB-båter unntatt HMOB-båter, oppdatering, klikk her.