Beskrivelse

STCW Medisinsk førstehjelp (tabell A-VI/4-1) – oppdatering (teoridel som e-læring). Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Medisinsk førstehjelp oppdatering. Man må også fullføre praktiske øvelser for å få godkjent kurs. De praktiske øvelsene kan gjennomføres på 1 dag hos ASK Safety. Husk å bestille dato for denne delen av kurset på ASK Safety sin nettside www.ask-safety.net eller send en forespørsel til post@ask-safety.net.

Målgruppe
Personell som skal utføre medisinsk førstehjelp om bord.

Innhold
• Medikamenter og medisinsk utstyr om bord
• Hygiene om bord
• Interne og eksterne ressurser
• Pasientundersøkelse
• Livreddende førstehjelp
• Forflytning og evakuering
• Sykdommer og skade
• Andre sykdommer
• Generell sykepleie

Krav til forkunnskap
• STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring
• STCW Medisinsk førstehjelp

Tidligere gjennomført kurs skal ikke være eldre enn 5 år.

Andre relevante kurs
• STCW Medisinsk behandling, (tabell A-VI/4-2), oppdatering