Beskrivelse

STCW Medisinsk behandling – oppdatering teoridel som e-læring. Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Medisinsk behandling oppdatering. Man må også fullføre praktiske øvelser for å få godkjent kurs. De praktiske øvelsene kan gjennomføres på 1 dag hos ASK Safety. Husk å bestille dato for denne delen av kurset på ASK Safety sin nettside www.ask-safety.net eller send en forespørsel til post@ask-safety.net.

Målgruppe
Dekksoffiserer og personell som har ansvar for å gi medisinsk behandling.

Innhold
• Medikamenter og medisinsk utstyr om bord
• Medisinsk rådgivning over radio
• Skadested, pasientundersøkelse og transport
• Livreddende førstehjelp
• Skadebehandling
• Sykdomstilstander
• Toksikologiske farer om bord

Krav til forkunnskap
• STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring
• STCW Medisinsk behandling

Tidligere gjennomført kurs skal ikke være eldre enn 5 år.

Andre relevante kurs
• STCW Medisinsk førstehjelp (tabell A-VI/4-1), oppdatering