STCW – F Sikkerhetsopplæring for fiskere – Oppdatering

kr 2 900,00 kr 2 320,00 eks. MVA

30 mnd. gyldighet

Kategori:

Beskrivelse

STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring oppdatering for fiskere (e-læring). Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring oppdatering for fiskere. Sjøfartsdirektoratet har besluttet at sjøfolk som skal fornye sine norske kompetanse- og ferdighetssertifikat, inntil videre kan gjøre dette ved å gjennomføre den teoretiske delen av de pålagte oppdateringskursene som e-læring.

Målgruppe
Alle fiskere som driver ervervsmessig fiske fra norsk båt/fartøy uansett størrelse.

Innhold

• STCW Tabell A-VI/1-1 Sjøredning
• STCW Tabell A-VI/1-2 Brannvern og røykdykking
• STCW Tabell A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp
• STCW Tabell A-VI/1-4 Personlig sikkerhet

Krav til forkunnskap
STCW – F Grunnleggende Sikkerhetsopplæring for fiskere eller tidligere gjennomført grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere.
Tidligere gjennomført sikkerhetskurs skal ikke være eldre enn 5 år. Dersom kurset er utgått, må du kunne dokumentere minimum 12 måneder fartstid siste 5 år. Mangler du denne fartstiden må du ta grunnkurs på nytt.

Gyldighet på kurs
30 måneder. Innen kursbeviset har utløpt må vedkommende ta et komplett, fullverdig kurs. Denne nye ordningen er ment som en nødløsning, og alle som kan fornye sine sertifikater på ordinær måte må gjøre det.

Title

Go to Top