Beskrivelse

Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip, oppdatering – Teoridel som e-læring.

Målgruppe
Sjøfolk som skal oppdatere sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip og som skal tjenestegjøre på lasteskip med lengde under 24 meter i fartsområde liten kystfart eller mindre. Kurset har en oppdateringssyklus på 5 år.

Krav til forkunnskap
Gjennomført kurs i sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip eller annen godkjent sikkerhetsopplæring.
Hvis kompetansen er utgått, må det dokumenteres 12 måneders fartstid med gyldig ferdighetssertifikat eller kurs. Fartstiden beregnes 5 år tilbake fra oppstartdato på nytt kurs.

Innhold
• Personlige redningsteknikker
• Forebyggende brannvern og brannslukking
• Grunnleggende førstehjelp

Dette e-læringskurset er teoridelen til Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip – oppdatering. Man må også fullføre praktiske øvelser for å få godkjent kursbevis. De praktiske øvelsene gjennomføres på 1 dag på treningssenter.