Beskrivelse

Sikkerhetsopplæring for mindre skip teoridel som e-læring

Målgruppe:
Sjøfolk som skal tjenestegjøre på lasteskip med lengde under 24 meter i fartsområde liten kystfart eller mindre.

Beskrivelse:
Kurset skal sikre at deltakerne får sikkerhetsopplæring som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten for både skip og mannskap i ulike situasjoner.

Dette e-læringskurset er teoridelen til sikkerhetsopplæring for mindre skip. Man må også fullføre praktiske øvelser for å få godkjent kursbevis.

Innhold:
Emnene tar utgangspunkt i STCW-konvensjonens regel VI, Avsnitt A-VI/1 og tabeller A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4, men innhold og omfang er tilpasset til skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart eller mindre.

STCW A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker
STCW A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslukking
STCW A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp
STCW A-VI/1-4 Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø

Estimert tid på e-læringen er cirka 13 timer.