Beskrivelse

Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip (teori som e-læring). Kurset skal sikre at deltakerne får sikkerhetsopplæring som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten for både skip og mannskap i ulike situasjoner.

Dette e-læringskurset er teoridelen til sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip. Man må også fullføre praktiske øvelser for å få godkjent kursbevis. De praktiske øvelsene kan gjennomføres over 1 dag hos ASK Safety. Husk å bestille kursdato på ASK Safety sin nettside www.ask-safety.net eller send en forespørsel til post@ask-safety.net.

Målgruppe
Sjøfolk som skal tjenestegjøre på lasteskip med lengde under 24 meter i fartsområde liten kystfart eller mindre.

Innhold
Emnene tar utgangspunkt i STCW-konvensjonens regel VI, Avsnitt A-VI/1 og tabeller A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4, men innhold og omfang er tilpasset til skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart eller mindre.

• STCW A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker
• STCW A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslukking
• STCW A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp
• STCW A-VI/1-4 Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø

For kurs i Grunnleggende sikkerhetsopplæring uavhengig av størrelse, klikk her.