Beskrivelse

Oppgraderingskurs for maskinoffiserer uten dokumentert fartstid (66 timer) – Teoridel som e-læring. Dette e-læringskurset er teoridelen til oppgraderingskurset for maskinoffiserer uten dokumentert fartstid (66 timer). Man må også fullføre praktiske øvelser for å få godkjent kurs.

Målgruppe
For maskinoffiserer.

Innhold
• STCW Tabell A-VI/2-1 Redningsfarkoster
• STCW Tabell A-VI/3 Brannledelse
• STCW Tabell A-VI/4-1 Medisinsk førstehjelp

Krav til forkunnskap
Kursdeltager skal ha gjennomført og bestått opplæring i henhold til STCW kodens tabeller for grunnleggende sikkerhetsopplæring A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4 og videregående sikkerhetsopplæring tabeller A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1.

Tidligere gjennomført sikkerhetskurs skal ikke være eldre enn 5 år. Dersom kurset/sertifikatet er utgått, må du kunne dokumentere 12 måneders fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for offiserer.

Ved å gjennomføre Oppgraderingskurs for maskinoffiserer uten dokumentert fartstid vil antall dager på kurssenter være 2 dager med praktisk kurs i motsetning til 7 dager ved tradisjonell klasseromsundervisning + praksis.