Beskrivelse

Oppgradering NOG GSK til STCW GSK. E-læringskurset Oppgradering NOG GSK til STCW GSK er teoridelen til kurset. Man må også fullføre praktiske øvelser for å få godkjent kursbevis. De praktiske øvelsene kan gjennomføres på 2 dager hos ASK Safety. Husk å bestille kursdato på ASK Safety sin nettside www.ask-safety.net eller send en forespørsel til post@ask-safety.net.

Krav til forkunnskap
Krav til forkunnskap er Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs eller repetisjon i henhold til Norsk Olje og Gass.

Målgruppe
Personell som har Norsk Olje og Gass Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs og som ønsker å oppgradere til STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk.

Innhold
• STCW Tabell A-VI/1-1 Sjøredning
• STCW Tabell A-VI/1-2 Brannvern og røykdykking
• STCW Tabell A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp
• STCW Tabell A-VI/1-4 Personlig sikkerhet