Beskrivelse

Maritime English – part 2

Målgruppe:
For personell som skal arbeide i internasjonal skipsfart med engelsk som arbeidsspråk.

Beskrivelse:
Dersom du skal arbeide innen internasjonal skipsfart må du kunne snakke, skrive, lytte og forstå engelsk. Denne kunnskapen kan du tilegne det ved å delta aktivt på dette e-læringskurset fra ASK eLearning. Kurset er på engelsk og du bør ha nybegynner/elementær kunnskap i engelsk fra tidligere. En del av kurset er repetisjon fra grunnskolen. Dette vil hjelpe deg i gang med opplæringen din. Før du tar Maritime English – part 2, er det fordelaktig at du først gjennomfører Maritime English part 1.

Innhold:
Beskrive arbeidet som et team om bord
Rutinemessig drift om bord, vakthold og standard motorbestillinger
Diskutere mat om bord
Kommandoer i nødssituasjoner om bord
Lastoperasjoner og prosedyrer
Sammenligning av fartøydetaljer, håndtere helse og sikkerhet om bord