Beskrivelse

Maritime English – part 2. Dersom du skal arbeide innen internasjonal skipsfart må du kunne snakke, skrive, lytte og forstå engelsk. Denne kunnskapen kan du tilegne deg ved å delta aktivt på dette e-læringskurset. Kurset er på engelsk og du bør ha nybegynner/elementær kunnskap i engelsk fra tidligere. En del av kurset er repetisjon fra grunnskolen. Dette vil hjelpe deg i gang med opplæringen din. Før du tar Maritime English – part 2, er det fordelaktig at du først gjennomfører Maritime English part 1.

Målgruppe
For personell som skal arbeide i internasjonal skipsfart med engelsk som arbeidsspråk.

Innhold
• Beskrive arbeidet som et team om bord
• Rutinemessig drift om bord, vakthold og standard motorbestillinger
• Diskutere mat om bord
• Kommandoer i nødssituasjoner om bord
• Lastoperasjoner og prosedyrer
• Sammenligning av fartøydetaljer, håndtere helse og sikkerhet om bord