Beskrivelse

Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 (D6)

Målgruppe
Skipsførere på skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart.

Viktig informasjon:
Kurset består av en e-læringsdel og en praktisk del. E-læringsdelen inneholder fire kapitler, kapitteltester og en avsluttende test. Hvert kapittel inneholder en oversikt over læringsutbytte, på denne måten vet du hva det er forventet at du skal ha lært gjennom hele kurset. Det er viktig å sette av god tid til å gjennomføre e-læringsdelen for å få kontroll over fagstoffet. 

Underveis i e-læringen blir det arrangert to obligatoriske digitale samlinger for å gå gjennom fagstoff, spørsmål og oppgaveløsning.

Når man har bestått e-læringsdelen, gjennomføres den praktiske delen og eksamen over 5 dager. Den praktiske delen kan enten gjennomføres på avtalt lokasjon med kundens arbeidsbåt, eller så tilbys den med vår samarbeidspartner Sikkerhetssenteret i Måløy (SIM) og gjennomføres i Måløy. 

Kursprisen inkluderer: e-læring, digitale samlinger, praktiske øvelser og praktisk prøve (eks. eksamensavgift på 4 600kr).

Innhold:
• Navigasjon
• Stabilitet
• Operasjonell ledelse
• Teknologi/motorlære
• Praktiske øvelser
• Praktisk prøve
• Eksamen

Krav til forkunnskap
Dekksoffiser klasse 6 (D6) kompetansesertifikat utstedes til den som er fylt 18 år, har gyldig helseerklæring for arbeidstakere på skip, har minimum Short Range Certificate (SRC/VHF) og godkjent sikkerhetsopplæring for mindre skip og har enten godkjent praktisk prøve eller 12 måneders fartstid på skip med største lengde 8 meter eller mer. ASK eLearning tilbyr også VHF- og sikkerhetskurs.

Kontakt oss på post@ask-elearning.net for informasjon om datoer for den praktiske delen og eksamen.