Beskrivelse

Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse (ASH) for arbeidstakere skip. Dette e-læringskurset i Arbeidsmiljø, Sikkerhet og Helse (ASH) dekker kravene definert av Sjøfartsdirektoratet og tilsvarer 40-timers klasseromskurs.

Målgruppe
Verneombud/hovedverneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (skipsfører, maskinsjef, stuert, sikkerhetsoffiser)

Innhold
• Kapittel 1. Hms og regelverk for arbeidstakere på skip
• Kapittel 2. Verneombud og arbeidsmiljøutvalg
• Kapittel 3. Verne- og miljøarbeid på skip
• Kapittel 4. Personlig verneutstyr
• Kapittel 5. Fysisk arbeidsmiljø og personlig sikkerhet
• Kapittel 6. Støy og vibrasjon
• Kapittel 7. Kjemikalier og biologiske faktorer
• Kapittel 8. Psykososialt arbeidsmiljø
• Kapittel 9. Fatigue, arbeids- og hviletid
• Avslutning, avsluttende test

Kurset er laget med hensyn på å gjøre fagstoffet lettfattelig, spennende, interaktivt og lærerikt der tekst, bilder, interaktivitet og videoer/animasjoner sørger for god læring. Det er kapitteltester etter hvert kapittel slik at elevene får teste tilegnet kunnskap underveis i kurset.

Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse (ASH) for arbeidstakere skip kurset avsluttes med en eksamen. Ved bestått digital eksamen får eleven tilsendt kursbevis automatisk.