ASK eLearning gjennomfører D6 for Politiets Sjøtjeneste

I juni gjennomførte ASK eLearning øvelser for Politiets Sjøtjeneste i Oslo i forbindelse med det nye kompetansesertifikatet D6. De har ansatte som enten tar D6 begrenset eller det fulle utdanningsløpet, alt ut ifra hvilken arbeidserfaring de har.

Basert på de nye kravene fra Sjøfartsdirektoratet må man fra 1. januar 2024 ha dekksoffiser klasse 6 eller høyere for å få førerrettighet på fartøy mellom 8 – 24 meter. Vi har på bakgrunn av dette satt sammen et utdanningsløp for de ulike måtene man kan oppnå dette på, der teorien gjennomføres som e-læring og nettmøter, og øvelsene ute hos kunden.

Vi takker for tilliten så langt og ser frem til et fortsatt godt samarbeid.

Du kan lese mer om D6 her: https://ask-elearning.net/vi-tilbyr-det-nye-kompetansesertifikatet-for-batforere/