Maritime batterisystemer.

Det er en viktig forutsetning at den som skal betjene, utføre inspeksjon eller vedlikeholde maritime batterisystemer (kjemisk lager for energi) får tilstrekkelig med opplæring. Vi tilbyr nå e-læringskurset maritime batterisystemer som gir opplæring innen dette. Her får du en innføring i batterikjemi, batterioppbygging, batterihelse, batterisystemer og farer knyttet til batterier som f.eks. brann, TR og gassutvikling for å nevne noen.

Kurset tilfredsstiller Sjøfartsdirektoratets krav til opplæring gitt i forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip (ASH-forskriften) § 2-6 og rundskriv datert 26.01.2022. Forskriften krever blant annet at det skal gis nødvendig opplæring for å kunne utføre arbeid på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Det skal også gjennomføres opplæring ved innføring av ny teknologi, eller før det gis adgang til områder med alvorlig eller særskilt risiko.

Det har eksistert batteridrevne båter lenge, men det er først de siste 15 årene at det virkelig har begynt å få et fotfeste innenfor den maritime industrien. Når det kommer til denne utviklingen, og bruken av batteri på fartøy, utmerker Norge seg. Med dagens batteriteknologi er helelektrifisering noe begrenset og egner seg best til kortere turer med mulighet for hyppig lading. Fergedrift egner seg for eksempel godt til hel- og delelektrifisering da overfartstidene er forholdsvis korte, med tilgang til land og mulighet for å lade ofte. Fartøy innen oppdretts- og turistnæringen er andre fartøy som egner seg godt for dette. Ellers finnes det forskjellige former for batteri-hybridisering som kan gi betydelige utslippskutt. I Norge har offshoresektoren vært tidlig ute med å batteri-hybridisere fartøy, ofte i kombinasjon med flytende naturgass. Foreløpig er det litium-ion-batterier som er best egnet for fartøy. Det finnes imidlertid mange forskjellige typer litium-ion-batterier, hver av dem optimalisert for ulike typer bruk. Les mer om dette og andre interessante temaer innen maritime batterisystemer i e-læringskurset.

Kurset er utviklet i samarbeid med Anda-Olsen AS, som er en ledende aktør av UPS, batteri, strømforsyning og hybride strømløsninger, og har blant annet løsninger som oppfyller strenge krav fra den maritime bransjen.

ASK eLearning tilbyr kurset på norsk og engelsk.

Foto: Anda-Olsen AS
Illustrasjon: ASK eLearning
Foto: Christin Hume / Unsplash