Kursutvikler freelance

ASK eLearning søker kursutvikler og ønsker å samarbeide med personer som kan ta på seg freelance oppdrag innenfor kursutvikling, og da hovedsakelig e-læringskurs. Fortrinnsvis ønsker vi å inngå avtaler med personer som har kjennskap til eller tilgang til fagekspertise innenfor følgene områder:

  • Havbruk, inkludert brønnbåt, servicefartøy, oppdrettsanlegg, fiskeforedling og fiskevelferd.
  • Maritim næring, STCW code, ISPS, ISM og ASH, men andre fagområder kan også være aktuelle.

Oppdragene består i å samle fagstoff til respektive kurs, dette kan være rene tekstfiler, bilde og videomateriell.  Alt materiell må utvikles digitalt.

Det er ønskelig, men ikke et krav til at kandidater har erfaring innenfor software systemet Articulate.

Ta kontakt med oss på post@ask-elearning.net om en jobb som kursutvikler kan være noe for deg.

Du kan også lese mer om oss her! 

Foto: Glenn Carstens-Peters / Unsplash
Foto: Glenn Carstens-Peters / Unsplash