Sikringsbevissthet for personell uten særskilte plikter STCW A-VI/6-1

Innføring i sikringsbevissthet for sjøfolk som jobber om bord i fartøy eller på en innretning.
Innføring i sikringsbevissthet for sjøfolk som jobber om bord i fartøy eller på en innretning.
  • NOK 2540

Kurset er godkjent av Sjøfartsdirektoratet i henhold til § 14 i forskrift av 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.


Dette e-læringskurset gjennomføres på engelsk.


Målgruppe

Kurset er obligatorisk for alle sjøfolk om bord fartøy eller innretninger som har en sikkerhets- og terrorberedskapsplan, og skal sikre at deltakerne får en grunnleggende innføring i sikringsbevissthet om bord på skip.


Innhold

Kurset dekker kravene til kompetanse beskrevet i STCW-koden, avsnitt A-VI/6 og tabell A-VI/6-1 og består av 3 kapitler og en avsluttende test. Hvert kapittel har en oversikt som beskriver mål og læringsutbytte for kapittelet. På denne måten vet du hva det er forventet at du skal ha lært gjennom hele kurset.


  • Introduksjon til maritim sikkerhet
  • Skipssikkerhet
  • Sikkerhetstrusler
  • Avsluttende test


Krav til forkunnskap

Ingen