Sikringsbevissthet for personell uten særskilte plikter STCW A-VI/6-1

Innføring i sikringsbevissthet for sjøfolk som jobber om bord i fartøy eller på en innretning.
Innføring i sikringsbevissthet for sjøfolk som jobber om bord i fartøy eller på en innretning.
  • NOK 2310


Dette kurset vil gi det kunnskapsnivået om maritim sikkerhet som kreves for de uten særskilte plikter om bord. Kurset dekker kravene til kompetanse beskrevet i STCW-koden, avsnitt A-VI/6 og tabell A-VI/6-1. Dette e-læringskurset gjennomføres på engelsk.


Målgruppe:

Kurset er obligatorisk for alle sjøfolk om bord fartøy eller innretninger som har en sikkerhets- og terrorberedskapsplan, og skal sikre at deltakerne får en grunnleggende innføring i sikringsbevissthet om bord på skip.


Innhold:

Kurset i Sikringsbevissthet for personell uten særskilte plikter består av 3 kapitler og en avsluttende test. Hvert kapittel inneholder en innholdsoversikt som gir en oversikt over læringsutbytte for hvert kapittel. På denne måten vet du hva det er forventet at du skal ha lært gjennom hele kurset.


  • Introduksjon til maritim sikkerhet
  • Skipssikkerhet
  • Sikkerhetstrusler
  • Avsluttende test