Sikringsbevissthet for personell med særskilte sikringsplikter STCW A-VI/6-2

Kurs for sjøfolk med særskilte plikter i henhold til skipets/innretningens sikkerhets- og terrorberedskapsplan.
Kurs for sjøfolk med særskilte plikter i henhold til skipets/innretningens sikkerhets- og terrorberedskapsplan.
  • NOK 2310

Dette kurset vil gi det kunnskapsnivået om maritim sikkerhet som kreves for de med særskilte plikter om bord. Kurset dekker kravene til kompetanse beskrevet i STCW-koden, seksjon A-VI/6, avsnitt 6 til 9 og tabell A-VI/6-2.

Dette e-læringskurset gjennomføres på engelsk.


Målgruppe:

Kurset er obligatorisk for alle sjøfolk som har særskilte plikter iht. skipets/innretningens sikkerhets- og terrorberedskapsplan.


Innhold:

Kurset i sikringsbevissthet består av 5 kapitler og en avsluttende test. Hvert kapittel inneholder en innholdsoversikt som gir en oversikt over læringsutbytte for hvert kapittel. På denne måten vet du hva det er forventet at du skal ha lært gjennom hele kurset.


  • Maritim sikkerhetspolitikk og sikkerhetsansvar
  • Skipets sikkerhetsvurdering
  • Trussel identifisering, gjenkjennelse og respons
  • Skipets sikkerhetshandlinger
  • Beredskap, øvelse og sikkerhetsadministrasjon
  • Avsluttende test