Sikringsbevissthet for personell med særskilte sikringsplikter STCW A-VI/6-2

Kurs for sjøfolk med særskilte plikter i henhold til skipets/innretningens sikkerhets- og terrorberedskapsplan.
Kurs for sjøfolk med særskilte plikter i henhold til skipets/innretningens sikkerhets- og terrorberedskapsplan.
  • NOK 2540

Kurset er godkjent av Sjøfartsdirektoratet i henhold til § 14 i forskrift av 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.


Dette e-læringskurset gjennomføres på engelsk.


Målgruppe

Kurset er obligatorisk for alle sjøfolk som har særskilte plikter iht. skipets/innretningens sikkerhets- og terrorberedskapsplan.


Innhold

Kurset dekker kravene til kompetanse beskrevet i STCW-koden, seksjon A-VI/6, avsnitt 6 til 9 og tabell A-VI/6-2 og består av 5 kapitler og en avsluttende test. Hvert kapittel har en oversikt som beskriver mål og læringsutbytte for kapittelet. På denne måten vet du hva det er forventet at du skal ha lært gjennom hele kurset.


  • Maritim sikkerhetspolitikk og sikkerhetsansvar
  • Skipets sikkerhetsvurdering
  • Trussel identifisering, gjenkjennelse og respons
  • Skipets sikkerhetshandlinger
  • Beredskap, øvelse og sikkerhetsadministrasjon
  • Avsluttende test


Krav til forkunnskap

Ingen