Ship Security Officer (SSO) STCW A-VI/5

Kurset dekker kravene til opplæring av de som skal tjenestegjøre som SSO på skip i henhold til STCW-konvensjonen regel VI/5.
Kurset dekker kravene til opplæring av de som skal tjenestegjøre som SSO på skip i henhold til STCW-konvensjonen regel VI/5.
 • NOK 7900

Etter gjennomføring av kurset skal besetningsmedlemmer kunne påta seg pliktene og ansvaret som tilhører rollen som SSO. 

 

Målgruppe:

Sjøfolk som skal være sikkerhets- og terrorberedskapsoffiser om bord.

 

Forkunnskapskrav:

For å delta på kurset og få utstedt ferdighetssertifikat må kandidaten dokumentere minimum 12 måneders fartstid som offiser på ISPS-fartøy.

 

Innhold:

 • Introduksjon
 • Maritim sikkerhetspolitikk
 • Sikkerhetsansvar
 • Sårbarhetsvurdering (SSA)
 • Sikkerhetsutstyr
 • Fartøyets sikkerhets- og terrorberedskapsplan (SSP)
 • Trusler
 • Sikringstiltak
 • Beredskap, opplæring og øvelser 
 • Sikkerhetsadministrasjon
 • Sikkerhetsopplæring