Ship Security Officer (SSO) STCW A-VI/5

Kurset dekker kravene til opplæring av de som skal tjenestegjøre som sikringsoffiser (SSO) på skip i henhold til STCW-konvensjonen regel VI/5.
Kurset dekker kravene til opplæring av de som skal tjenestegjøre som sikringsoffiser (SSO) på skip i henhold til STCW-konvensjonen regel VI/5.
 • NOK 8690

Kurset er godkjent av Sjøfartsdirektoratet i henhold til § 14 i forskrift av 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.


Språk

Innholdet i kurset er på engelsk.

 

Målgruppe

Sjøfolk som skal være sikkerhets- og terrorberedskapsoffiser om bord.


Innhold

 • Introduksjon
 • Maritim sikkerhetspolitikk
 • Sikkerhetsansvar
 • Sårbarhetsvurdering (SSA)
 • Sikkerhetsutstyr
 • Fartøyets sikkerhets- og terrorberedskapsplan (SSP)
 • Trusler
 • Sikringstiltak
 • Beredskap, opplæring og øvelser 
 • Sikkerhetsadministrasjon
 • Sikkerhetsopplæring


Krav til forkunnskap

For å få utstedt ferdighetssertifikat må kandidaten dokumentere minst 12 måneders fartstid på flyttbar innretning eller sjøgående skip som offiser.


Etter gjennomføring av kurset skal besetningsmedlemmer kunne påta seg pliktene og ansvaret som tilhører rollen som SSO.