Oppfriskningskurs teori dekksoffiser klasse 6, D6 for praktisk prøve

Digitalt oppfriskningskurs for personer som skal gjennomføre praktisk prøve for å søke ut kompetansesertifikat dekksoffiser kl. 6.
Digitalt oppfriskningskurs for personer som skal gjennomføre praktisk prøve for å søke ut kompetansesertifikat dekksoffiser kl. 6.
  • NOK 8350

Målgruppe

For deg som skal ta praktisk prøve for å få utstedt kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 (D6) for skip under 15 meter og for deg som har D5L eller fiskeskippersertifikat. (Denne muligheten gjelder frem til 31. desember 2023).


Viktig informasjon

Er det lenge siden du oppdaterte kunnskapen din på disse emnene (se nedenfor) bør du vurdere å gjennomføre dette oppfriskningskurset som er spesialtilpasset det du blir testet i når du skal gjennomføre den praktiske prøven med en assessor. 


Kurset inneholder grunnleggende ferdigheter i:

• GPS

• Elektroniske Kart

• Radar

• Øvrige navigasjonsinstrumenter 

     o Elektronisk kompass 

     o AIS 

     o Ekkolodd 

• Autopilot

• Sjøklart skip 


Ønsker du fullstendig oversikt over hva praktisk prøve innbefatter, kan du finne den her https://www.sdir.no/globalassets/skjemaer/ks-0382---praktisk-prove-kompetansesertifikat-dekksoffiser-klasse-6---d6-.pdf eller ta kontakt med oss på post@ask-elearning.net for ytterligere informasjon.


Krav

Disse punktene må være klarert før praktisk prøve gjennomføres:


•  Fartstid

       o Dokumentert minst 5 års arbeidserfaring (12 måneder for de som har D5L eller fiskeskippersertifikat) 

          på skip med største lengde 8 meter eller mer, i fartsområde liten kystfart etter 1. januar 2015 


•  Helseerklæring

       o Gyldig helseerklæring fra godkjent sjømannslege 


• Radiosertifikat

       o Minimum SRC (Short Range Certificate, VHF) 


• Sikkerhetskurs

       o Minimum godkjent sikkerhetsopplæringskurs for sjøfolk på mindre skip