Maritime Cyber Security Awareness (Norsk)

Maritim nettsikkerhetskurset øker kunnskapsnivået til ansatte om hvilke sikkerhetstrusler nettverkene deres står ovenfor, både på jobb og privat, risikoene ved sikkerhetsbrudd og effekten de kan ha både for selskapets og deres private nettsikkerhet.
Maritim nettsikkerhetskurset øker kunnskapsnivået til ansatte om hvilke sikkerhetstrusler nettverkene deres står ovenfor, både på jobb og privat, risikoene ved sikkerhetsbrudd og effekten de kan ha både for selskapets og deres private nettsikkerhet.
  • NOK 790

Kurset gir en innføring i Maritime Cyber Security og er basert på IMOs krav om implementering av prosedyrer for håndtering av cyberrisiko i selskapenes sikkerhetsstyringssystem (paragraf 1.2.2. i ISM-koden).


Målgruppe

Alt personell knyttet til organisasjoner som er underlagt IMO-forskrifter.


Innhold
Hva er cybersikkerhet?

Hva står på spill?

Er du i faresonen?

E-postsvindel

Malware-programmer

Trådløse nettverk

Datainnbrudd

Sosiale medier

Generelle sikkerhetstiltak 


Kurset er interaktivt og består av tekst, bilder, spørsmål og avsluttende eksamen. Etter bestått eksamen vil en motta kursbevis.


Krav til forkunnskap
Ingen