Løfteoperasjoner for lasteskip under 24 m i liten kystfart

  • NOK 6160

Kurs for skipsførere på skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart som utfører løfteoperasjoner.


Kurset i løfteoperasjoner tilbys som e-læring og er laget på bakgrunn av faginnhold som er definert av Sjøfartsdirektoratet. Stoffet blir presentert ved hjelp av tekst, bilder, videoer og animasjoner. Kurset er også interaktivt med oppgaver, kapitteltester og med en avsluttende eksamen.


Målgruppe

Skipsførere som utfører løfteoperasjoner på lasteskip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart


Innhold

Krav og regelverk

Kjennskap til utstyr

Kranoperasjoner