Løfteoperasjoner for lasteskip under 24 m i liten kystfart

Kurset i løfteoperasjoner tilbys som e-læring og er laget på bakgrunn av faginnhold som er definert av Sjøfartsdirektoratet.
Kurset i løfteoperasjoner tilbys som e-læring og er laget på bakgrunn av faginnhold som er definert av Sjøfartsdirektoratet.
  • NOK 6780

Kurset er godkjent av Sjøfartsdirektoratet i henhold til § 14 i forskrift av 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.


Målgruppe

Skipsførere som utfører løfteoperasjoner på lasteskip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart


Innhold

Krav og regelverk

Kjennskap til utstyr

Kranoperasjoner


Fagstoffet blir presentert ved hjelp av tekst, bilder, videoer og animasjoner. Kurset er også interaktivt med oppgaver, kapitteltester og med en avsluttende eksamen.


Krav til forkunnskap

Ingen