Kun teoridel - Videregående sikkerhetsopplæring STCW A-VI/2-1, 3, 4-1

  • NOK 15130

STCW Videregående Sikkerhetsopplæring teoridel som e-læring


Målgruppe:

Dekks- og maskinoffiserer


Beskrivelse:

Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Videregående Sikkerhetsopplæring for dekks- og maskinoffiserer. Man må også fullføre praktiske øvelser for å få godkjent kurs. 


Innhold:

STCW Tabell A-VI/2-1 Redningsfarkoster

STCW Tabell A-VI/3 Brannledelse

STCW Tabell A-VI/4-1 Medisinsk førstehjelp


Krav til forkunnskap:

STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring


Tidligere gjennomført sikkerhetskurs skal ikke være eldre enn 5 år. Dersom kurset/sertifikatet er utgått, må du kunne dokumentere 12 måneders fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for offiserer.Ved å gjennomføre e-læringskurset vil man ha 3 dager på kurssenter i motsetning til 10 dager ved tradisjonelt klasseromskurs + praksis.