Kun teoridel - Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling STCW A-VI/2-1, 3, 4-1, 4-2

  • NOK 8710

Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Videregående Sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer. Man må også fullføre praktiske øvelser for å få godkjent kurs. 


Målgruppe:

For skipsoffiserer, dekk.


Innhold:

STCW Tabell A-VI/2-1 Redningsfarkoster

STCW Tabell A-VI/3 Brannledelse

STCW Tabell A-VI/4-1 Medisinsk førstehjelp

STCW Tabell A-VI/4-2 Medisinsk behandling


Krav til forkunnskap:

STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring

STCW Videregående sikkerhetsopplæring


Tidligere gjennomført sikkerhetskurs skal ikke være eldre enn 5 år. Dersom kurset/sertifikatet er utgått, må du kunne dokumentere 12 måneders fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for offiserer.


Estimert tid på e-læringen er 12 timer.