Kun teoridel - STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring, oppdatering

  • NOK 3030


Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring, oppdatering. Man må også fullføre praktiske øvelser for å få godkjent kurs. De praktiske øvelsene gjennomføres på kurssenter. 


Målgruppe

Alle sjøfolk unntatt offiserer.


Innhold

• STCW Tabell A-VI/1-1 Sjøredning

• STCW Tabell A-VI/1-2 Brannvern og røykdykking

• STCW Tabell A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp

• STCW Tabell A-VI/1-4 Personlig sikkerhetKrav til forkunnskap

STCW A-VI/1 Grunnleggende Sikkerhetsopplæring eller tidligere gjennomført grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk. Tidligere gjennomført sikkerhetskurs skal ikke være eldre enn 5 år. Dersom kurset er utgått, må du kunne dokumentere minimum 12 måneder fartstid siste 5 år. Mangler du denne fartstiden må du ta grunnkurs på nytt.