Kun teoridel - Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip, oppdatering

  • NOK 3630

Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip, oppdatering - Teoridel som elæring.


Målgruppe:

Sjøfolk som skal oppdatere sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip og som skal tjenestegjøre på lasteskip med lengde under 24 meter i fartsområde liten kystfart eller mindre. Kurset har en oppdateringssyklus på 5 år.


Krav til forkunnskap:

Gjennomført kurs i sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip eller annen godkjent sikkerhetsopplæring. 

Hvis kompetansen er utgått, må det dokumenteres 12 måneders fartstid med gyldig ferdighetssertifikat eller kurs. Fartstiden beregnes 5 år tilbake fra oppstartdato på nytt kurs.


Beskrivelse:

Dette e-læringskurset er teoridelen til sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip - oppdatering. Man må også fullføre praktiske øvelser for å få godkjent kursbevis. De praktiske øvelsene gjennomføres på 1 dag på treningssenter.


• Personlige redningsteknikker

• Forebyggende brannvern og brannslukking

• Grunnleggende førstehjelp