Kun teoridel - Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip

  • NOK 7870

Sikkerhetsopplæring for mindre skip teoridel som e-læring


Målgruppe: 

Sjøfolk som skal tjenestegjøre på lasteskip med lengde under 24 meter i fartsområde liten kystfart eller mindre.


Beskrivelse:

Kurset skal sikre at deltakerne får sikkerhetsopplæring som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten for både skip og mannskap i ulike situasjoner.


Dette e-læringskurset er teoridelen til sikkerhetsopplæring for mindre skip. Man må også fullføre praktiske øvelser for å få godkjent kursbevis. 


Innhold:

Emnene tar utgangspunkt i STCW-konvensjonens regel VI, Avsnitt A-VI/1 og tabeller A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4, men innhold og omfang er tilpasset til skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart eller mindre.


STCW A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker

STCW A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslukking

STCW A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp 

STCW A-VI/1-4 Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø