Kun teoridel - Sikkerhetsopplæring for fiskere STCW - F

  • NOK 8350

STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring for fiskere - Teoridel som e-læring


Målgruppe:

Obligatorisk kurs for sjøfolk som skal tjenestegjøre om bord i fartøy, uavhengig av stilling og posisjon.


Beskrivelse:

Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring for fiskere. Man må også fullføre praktiske øvelser for å få godkjent kursbevis. 


Innhold:

STCW Tabell A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker

STCW Tabell A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslokking

STCW Tabell A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp

STCW Tabell A-VI/1-4 Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø