Kun teoridel - Passasjer- og krisehåndtering STCW A-V/2

  • NOK 3150

Målgruppe:

Personell som skal arbeide om bord på passasjerfartøy


Innhold:

  • Passasjerhåndtering
  • Sikkerhetstrening for mannskap i passasjerområder
  • Krisehåndtering og menneskelig adferd
  • Passasjersikkerhet, sikring av last og skipsåpninger


Krav til forkunnskap:Det anbefales gjennomført Grunnleggende sikkerhetsopplæring, STCW tabell A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4 eller Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere STCW - F