Kun teoridel - Passasjer- og krisehåndtering oppdatering STCW A-V/2

  • NOK 2060

Målgruppe: Personell som skal arbeide om bord på passasjerskip