Kun teoridel - Medisinsk førstehjelp STCW A-VI/4-1

  • NOK 6410

STCW Medisinsk førstehjelp teoridel som e-læring. E-læringen må suppleres med klasseromsteori og praksis.


Målgruppe:

Personell som skal utføre medisinsk førstehjelp om bord.


Beskrivelse:

Dette e-læringskurset er en del av teorien til STCW Medisinsk førstehjelp. Man må også fullføre praktiske øvelser og teori på kurssenter for å få godkjent kurs.  Husk å bestille dato for denne delen av kurset på ASK Safety sin nettside www.ask-safety.net eller send en forespørsel til post@ask-safety.net.


Innhold:

Medikamenter og medisinsk utstyr om bord

Hygiene om bord

Interne og eksterne ressurser

Pasientundersøkelse

Livreddende førstehjelp

Forflytning og evakuering

Sykdommer og skade

Andre sykdommer

Generell sykepleie


Krav til forkunnskap:

STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring


Tidligere gjennomført kurs skal ikke være eldre enn 5 år.