Kun teoridel - Medisinsk behandling STCW A-VI/4-2

Dette e-læringskurset er en del av teorien til STCW Medisinsk behandling. Man må også fullføre praktiske øvelser og teori på kurssenter for å få godkjent kurs.
Dette e-læringskurset er en del av teorien til STCW Medisinsk behandling. Man må også fullføre praktiske øvelser og teori på kurssenter for å få godkjent kurs.
  • NOK 4730

STCW Medisinsk behandling teoridel som e-læring. E-læringen må suppleres med klasseromsteori og praksis.


Målgruppe:

Dekksoffiserer og personell som har ansvar for å gi medisinsk behandling.


Innhold:

Medikamenter og medisinsk utstyr om bord

Medisinsk rådgivning over radio

Skadested, pasientundersøkelse og transport

Livreddende førstehjelp

Skadebehandling

Sykdomstilstander

Toksikologiske farer om bordKrav til forkunnskap:

STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring


Tidligere gjennomført kurs skal ikke være eldre enn 5 år.