Kun teoridel - Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6, D6

Opplæring av skipsførere på skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart. Gjennomført opplæring gir rett til å søke ut kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 6.
Opplæring av skipsførere på skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart. Gjennomført opplæring gir rett til å søke ut kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 6.
  • NOK 19120

Målgruppe

Skipsførere på skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart.


Beskrivelse og viktig informasjon

Kurset består av en e-læringsdel og en praktisk del. E-læringsdelen inneholder fire kapitler inkludert kapitteltester. Hvert kapittel inneholder en oversikt over læringsutbytte, på denne måten vet du hva det er forventet at du skal ha lært gjennom hele kurset. Det er viktig å sette av god tid til å gjennomføre e-læringsdelen for å få kontroll over fagstoffet. Estimert tid på e-læringen er cirka 90 timer.


Underveis i e-læringen blir det arrangert to obligatoriske nettsamlinger for å gå gjennom fagstoff, spørsmål og oppgaveløsning.


Når man har bestått e-læringsdelen, gjennomføres den praktiske delen og eksamen over 4 dager.


Kursprisen oppgitt inkluderer hele kurset: e-læring, nettsamlinger, praktiske øvelser og eksamen (inkl. eksamensavgift på 4 600kr).


Innhold

• Navigasjon

• Stabilitet

• Operasjonell ledelse

• Teknologi/motorlære


• Praktisk læring

• Eksamen


Krav til forkunnskap

D6 kompetansesertifikat utstedes til den som er fylt 18 år, har gyldig helseerklæring for arbeidstakere på skip, har minimum Short Range Certificate (SRC/VHF) og godkjent sikkerhetsopplæring for mindre skip og har enten godkjent praktisk prøve eller 12 måneders fartstid på skip med største lengde 8 meter eller mer.