Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6, D6

Opplæring av skipsførere på skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart. Gjennomført opplæring gir rett til å søke ut kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 6.
Opplæring av skipsførere på skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart. Gjennomført opplæring gir rett til å søke ut kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 6.
  • NOK 37290

Kurset er godkjent av Sjøfartsdirektoratet i henhold til § 14 i forskrift av 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.


Målgruppe

Skipsførere på skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart.


Viktig informasjon

Kurset består av en e-læringsdel og en praktisk del. E-læringsdelen inneholder fire kapitler inkludert kapitteltester. Hvert kapittel inneholder en oversikt over læringsutbytte, på denne måten vet du hva det er forventet at du skal ha lært gjennom hele kurset. Det er viktig å sette av god tid til å gjennomføre e-læringsdelen for å få kontroll over fagstoffet.


Underveis i e-læringen blir det arrangert to obligatoriske nettsamlinger for å gå gjennom fagstoff, spørsmål og oppgaveløsning.


Når man har fullført e-læringsdelen, gjennomføres praktisk del og skriftlig eksamen.


Kontakt oss for mer informasjon på post@ask-elearning.net


Innhold

• Navigasjon

• Stabilitet

• Operasjonell ledelse

• Teknologi/motorlære

• Praktiske øvelser

• Eksamen


Vilkår for utstedelse av D6 kompetansesertifikat

  • Deltaker må være fylt 18 år
  • Ha gyldig helseerklæring
  • Ha minimum Short Range Certificate (SRC/VHF)
  • Ha minimum godkjent Sikkerhetsopplæring for mindre skip